Vykonávame zimnú údržba vnutrofiremných a blokových komunikácií III. a IV. triedy, parkovísk v správe mestských časti, zimnú údržbu príjazdových komunikácií včítane údržby komunikácií s nepriaznivými sklonovými pomermi.


 

©2009 www.lkwmatyo.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie WEB DESIGN Studio, GLIRP