Hlavnou náplňou spoločnosti je vnútroštátna a medzinárodná kamiónová preprava. Naša pôsobnosť prepravnej firmy je zameraná na krajiny EU, so špecializáciou na Nemecko.

Štandardná ponuka našich služieb pre objednávateľa prepravy obsahuje aj konzultáciu jej logistických parametrov. Naši operátori klientovi navrhnú najvhodnejší spôsob prepravy na základe hmotnosti a typu tovaru, resp. časových požiadaviek klienta.

©2009 www.lkwmatyo.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie WEB DESIGN Studio, GLIRP