Hlavnou náplňou spoločnosti je vnútroštátna a medzinárodná kamiónová preprava. Naša pôsobnosť prepravnej firmy je zameraná na krajiny EU, so špecializáciou na Nemecko.

Štandardná ponuka našich služieb pre objednávateľa prepravy obsahuje aj konzultáciu jej logistických parametrov. Naši operátori klientovi navrhnú najvhodnejší spôsob prepravy na základe hmotnosti a typu tovaru, resp. časových požiadaviek klienta.


К сожалению, больше до XV столетия в истории нет ни одного упоминания о постельном белье. Только в эпоху Возрождения, в Европе, в знатных домах стали застилать кровати белоснежными простынями с пестрыми постельное белье дешево вышивками с разнообразными сюжетными линиями. В Италии, в эпоху Ренессанса, стали популярны чисто белые спальные принадлежности, а также белые полотенца, скатерти, салфетки. Спальное бельё было невероятной роскошью, поэтому доступно только знатным семьям, владельцам дворцов, аристократии.

©2009 www.lkwmatyo.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie WEB DESIGN Studio, GLIRP