Skladovanie je jedna z našich dôležitých častí logistického systému, ktorým zabezpečujeme uskladnenie produktov v miestach ich vzniku a medzi miestom vzniku a miestom spotreby. Skladujeme v Prievidzi a jej okolí.

Skladovaním sa snažíme preklenúť objemové vyrovnanie a zladenie rozdielne dimenzovaných materiálových tokov našich klientov pre ktorých pracujeme.


 

©2009 www.lkwmatyo.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie WEB DESIGN Studio, GLIRP